Tussen de Speerpunten in de tekst hieronder vindt u vanaf 6 februari de winnende nummers voor een mooie bos bloemen!

De bos is op te halen onder vertoon van uw kaart met het winnende nummer bij ‘Altijd Bloemen’ Dorpsstraat 9D in Blaricum op zaterdag 12 en maandag 14 februari tussen 12.00 en 17.00 uur.


De belangrijkste Speerpunten uit ons programma
klik op een item om dit uitgebreid in het volledige programma te lezen

 1. Behoud zelfstandig Blaricum met krachtig benaderbaar bestuur en betrokken raadsleden met kennis van de lokale situatie in dialoog met inwoners.
       597 
 2. ‘Democratie is geen kijksport’ Inwoners vroegtijdig betrekken bij plannen en uitvoering. Proactief op de hoogte houden van relevante ontwikkelingen in het dorp en jouw wijk.
     1291 
 3. Wonen en passend bouwen voor een vitale en evenwichtige bevolking met accent op kleine huishoudens en versterking middenhuur voor Blaricummers. Voor aankoop van een particuliere woning instellen woonplicht voor de koper.
       1635  
 4. Geen hoogbouw en substantiële verdichting in Blaricum anders dan ontwikkeling Tergooi. Bestaande bestemmingsplannen zekerstellen in nieuwe omgevingsvisie.
  Landschappelijke inrichting Le Coultredreef voorzien van schaduwplekken dieren.
       2062  
 5. Meer ruimte en veiligheid bieden voor voetganger en fietser in een aantrekkelijker centrum-dorp. Beoordelen invoering 30 km/h in geheel Blaricum. Voorzieningen randen dorpsdelen voor afhalen pakketten.
        2539  
 6. Kwalitatieve en passende zorg in het sociaal domein voor kwetsbare inwoners met als uitgangspunt sturing middels een rechtvaardig normenkader.
        2671  
 7. Traditionele evenementen zoals Oranjefeesten, kermisweek e.d. naar Blaricumse maat koesteren en hieraan toevoegen het opwaarderen van onze centrale “muziektent” met kleinschalige uitvoeringen ‘en plein public’.
       3375 
 8. Dorpshuizen Blaercom, Malbak blijvend steunen en uitbreiden van diensten.
  Blaricum beach upgrading met aansprekend strandpaviljoen.
  Behoeftepeiling onder jongeren naar specifiek jeugdevenement.
       3984 
 9. Geen windmolens en zonneparken in de dorpsdelen of de Kampen en enghen. Terugdringen hittestress, verdere verstening. Eerst inzetten op woningisolatie en zonnepanelen op daken ter voorbereiding op warmtetransitie.
       4340  
 10. BOA capaciteit gericht inzetten op parkeren scholen en Stichtse strand en onze Blaricumse brandweer behouden en steunen. Mogelijkheid toepassing cameratoezicht strand en kentekenregistratie uitvalswegen.
       4522  
 11. De OZB-belasting zoals in voorgaande jaren gemiddeld gelijk houden en beheersen van stijging overige gemeentelijke lasten voor de inwoners.