Blaricum beslist beter

Mooi Dorp
Goed Bestuur
Samen Sterk

Blaricum beslist beter

Als het aan Hart voor Blaricum (HvB) ligt komt er een camperplaats op het parkeerterrein bij het Stichtse Strand. De partij vraagt het college van b en w om een onderzoek.

Lees meer

De vloeistof die ruim een week geleden werd gedumpt op een onverhard stuk van de parkeerplaats van het strandje in Blaricum is zeer waarschijnlijk afkomstig van de productie van drugs, zo laat de gemeente weten.

Lees meer

Een slagboom moet gaan voorkomen dat automobilisten gebruik blijven maken van het onverharde stukje Woensbergweg, tussen de begraafplaats en camping De Woensberg in Blaricum.

Lees meer

‘We zullen er alles aan doen om onze vrijwillige brandweer te behouden.’ Dat staat in het coalitieakkoord 2022-2026. Bezorgd zijn we dan ook na het lezen van de brief

Lees meer

Vaak horen wij van onze leden, maar ook van andere inwoners van Blaricum dat zij verrast worden door plannen of werkzaamheden van de gemeente. Er is echter vaak meer informatie beschikbaar

Lees meer

In de raadsvergadering van 18 april 2023 is de nota van randvoorwaarden ontwikkeling Tergooi terrein aangenomen.

Lees meer

Voorzitter,
Vandaag ligt voor het raadsvoorstel om een definitieve VVGB af te geven voor de uitbreiding/ modernisering van AH. …………………………

Lees meer

Een van de grote projecten van dit moment is de renovatie dorpsdeel Bijvanck en Bouwvenen. Voor wijken die al meer dan 40 jaar geleden zijn aangelegd is al eerder een participatietraject……….

Lees meer

Hart van Blaricum heeft ook dit jaar de KerstBEL-trofee voor de mooiste (kerst)verlichting in Blaricum uitgereikt. Dit jaar is er gekozen voor de prachtige verlichting in het Dorp, dezelfde als in de Bijvanck

Lees meer

De gemeenteraad van Blaricum heeft woensdagavond Barbara de Reijke aanbevolen als nieuwe burgemeester van Blaricum.

Lees meer

De voorzitter van de vertrouwenscommissie, Willem Pel, maakt op woensdag 7 december 2022 bekend welke 2 kandidaten

Lees meer

Op de agenda van het komende rondetafelgesprek op dinsdag 15 november 2020 staat het agendapunt: Functiewijziging ‘wonen’ naar ‘kantoor’.

Lees meer

Kernwaarden voor ons dorp zijn wat Hart voor Blaricum betreft

• Groen dorpskarakter met natuur en weilanden en water

• Gemengde bebouwing, geen hoogbouw in Dorp, Bijvanck en Blaricummermeent

• Beschermde dorpskern met veel monumenten en cultuurhistorie

• Sociale cohesie: goede basisscholen, goed bereikbaar via A1 en A27

• Hoogwaardige winkels en horeca

• Goede dorpshuizen, sportvoorzieningen en actieve verenigingen

• Twee gezondheidscentra en woonvoorzieningen voor ouderen

• Bewoners en bestuur zijn dichtbij en betrokken bij elkaar

• Goede samenwerking met andere gemeenten in de regio

• Bestuurskracht BEL-samenwerking is  in 2011 en 2016 voldoende bevonden door Provincie

 

75% van de respondenten heeft zich bij een door HvB georganiseerde enquête in voorjaar 2017 voor bestuurlijke zelfstandigheid van het dorp uitgesproken.