Blaricum beslist beter

Mooi Dorp
Goed Bestuur
Samen Sterk

Blaricum beslist beter

Recent is door HvB een flyer in alle brievenbussen in Blaricum (Dorp, Bijvanck, Meent en Crailo) bezorgd.
Halverwege de zittingstermijn van de huidige gemeenteraad vond fractie het zinvol een inventarisatie te maken…

Lees meer

Op dinsdag 22 mei ontving Anne-Marie Kennis tijdens de collegevergadering het Beste Bestuurder-certificaat. In aanwezigheid van alle collegeleden,

Lees meer

De kogel is door de kerk. Inwoners van het Gooi mogen binnenkort hun PMD en restafval in dezelfde bak gooien. De gemeenteraad van Hilversum..

Lees meer

De kapotte verlichting bij de op- en afritten van de A27 naar Blaricum en Huizen is Hart voor Blaricum al een tijd een doorn in het oog. Nu de verbreding van de A27 de komende jaren is uitgesteld…

Lees meer

Maandag 18 december heeft Hart voor Blaricum de prijzen voor de mooist versierde kersttuin in Blaricum uitgereikt.
Onafhankelijke juryleden zijn te voet en te fiets door de wijken gegaan,

Lees meer

In de raadsvergadering van 28 november 2023 is door Ramona Beemsterboer (HvB) een motie ingediend n.a.v. voorlopige instemming met het dekkingsplan van de veiligheidsregio Gooi en Vecht.

Lees meer

De nieuwe wijk Blaricummermeent is net af. Nu breekt er een periode aan waarin gekeken wordt naar hoe alle plannen in de praktijk uitgewerkt kunnen worden. De nieuwe wijkvereniging Blaricum Meent

Lees meer

Voor de leek aanwezig bij de start van de werkzaamheden in de Bijvanck – officiële aftrap dinsdag de achttiende oktober bij de Koggewagen – was een opmerkelijke kuil in de straat te zien. Een manshoge kuil, met daarin ‘stenen’. Geen ondergelopen straten meer!

Lees meer

Albert Heijn in Blaricum mag uitbreiden. Dat heeft de rechtbank in Utrecht maandag bepaald. De rechtbank gaf de Stichting tot Behoud van Karakteristiek Blaricum ongelijk.

Lees meer

In het oude ziekenhuis van Tergooi MC in Blaricum worden mogelijk asielzoekers opgevangen. Het COA heeft hiervoor een verzoek neergelegd bij de gemeente Blaricum.

Lees meer

Update:
Bij de behandeling van deze motie is door HvB besloten de motie aan te houden. Eerst moeten een aantal zaken nader onderzocht worden.
.

Lees meer

De vloeistof die ruim een week geleden werd gedumpt op een onverhard stuk van de parkeerplaats van het strandje in Blaricum is zeer waarschijnlijk afkomstig van de productie van drugs, zo laat de gemeente weten.

Lees meer

Kernwaarden voor ons dorp zijn wat Hart voor Blaricum betreft

• Groen dorpskarakter met natuur en weilanden en water

• Gemengde bebouwing, geen hoogbouw in Dorp, Bijvanck en Blaricummermeent

• Beschermde dorpskern met veel monumenten en cultuurhistorie

• Sociale cohesie: goede basisscholen, goed bereikbaar via A1 en A27

• Hoogwaardige winkels en horeca

• Goede dorpshuizen, sportvoorzieningen en actieve verenigingen

• Twee gezondheidscentra en woonvoorzieningen voor ouderen

• Bewoners en bestuur zijn dichtbij en betrokken bij elkaar

• Goede samenwerking met andere gemeenten in de regio

• Bestuurskracht BEL-samenwerking is  in 2011 en 2016 voldoende bevonden door Provincie

 

75% van de respondenten heeft zich bij een door HvB georganiseerde enquête in voorjaar 2017 voor bestuurlijke zelfstandigheid van het dorp uitgesproken.