Blaricum beslist beter

Mooi Dorp
Goed Bestuur
Samen Sterk

Blaricum beslist beter

Op de agenda van het komende rondetafelgesprek op dinsdag 15 november 2020 staat het agendapunt: Functiewijziging ‘wonen’ naar ‘kantoor’.

Lees meer

Hieronder de door fractievoorzitter Willem Pel uitgesproken tekst bij de raadsvergadering van 25 oktober 2022.

Lees meer

De gemeente Blaricum gaat Oekraïense vluchtelingen tijdelijk huisvesten in stacaravans op recreatieterrein De Woensberg.

Lees meer

Vandaag overhandigde onze fractievoorzitter Willem Pel, de profielschets voor een nieuwe burgemeester aan commissaris van de Koning, de heer Van Dijk.

Lees meer

Er is de afgelopen weken, met name online, veel ophef geweest over de waterplanten in de Meentstroom in de Blaricummermeent. Veel vragen over wanneer de gemeente ….

Lees meer

Vandaag tekende Hart voor Blaricum het coalitieakkoord 2022-2026 met de VVD en D’66. Het document kreeg de titel ‘Vandaag aan de slag voor het Blaricum van morgen’. 

Lees meer

Vanavond werden alle fractie vertegenwoordigers officieel beëdigd. Voor Hart voor Blaricum zijn dat Mieke Bakker en Henk Jager.      

Lees meer

Afgelopen weken hebben de partijen HvB, VVD en D66 gezamenlijk gewerkt een coalitieprogramma

Lees meer

De zes van Hart voor Blaricum zijn woensdagavond 30 maart geïnstalleerd. Willem Pel, Han Landman, Ramona Beemsterboer, Aimée Brendel, Leon van Urk Dam en Natascha Hoogendijk, van harte gefeliciteerd en veel succes

Lees meer

Gisteravond nam de raad afscheid van een prominent lid van onze partij, Satyamo Uijldert. Maar liefst 16 jaar maakte hij deel uit van de gemeenteraad voor onze partij Hart voor Blaricum.

Lees meer

Hart voor Blaricum heeft verkennende gesprekken afgerond met de verkozen Blaricumse politieke partijen.

Lees meer

Hart voor Blaricum is wederom de grootste partij geworden. Met een overwinning van maar liefst 6 zetels! We zijn ongelooflijk dankbaar en trots dat we opnieuw uw vertrouwen hebben mogen ontvangen. Geen tijd om nu achterover te leunen. We gaan vol aan de slag ….

Lees meer

Kernwaarden voor ons dorp zijn wat Hart voor Blaricum betreft

• Groen dorpskarakter met natuur en weilanden en water

• Gemengde bebouwing, geen hoogbouw in Dorp, Bijvanck en Blaricummermeent

• Beschermde dorpskern met veel monumenten en cultuurhistorie

• Sociale cohesie: goede basisscholen, goed bereikbaar via A1 en A27

• Hoogwaardige winkels en horeca

• Goede dorpshuizen, sportvoorzieningen en actieve verenigingen

• Twee gezondheidscentra en woonvoorzieningen voor ouderen

• Bewoners en bestuur zijn dichtbij en betrokken bij elkaar

• Goede samenwerking met andere gemeenten in de regio

• Bestuurskracht BEL-samenwerking is  in 2011 en 2016 voldoende bevonden door Provincie

 

75% van de respondenten heeft zich bij een door HvB georganiseerde enquête in voorjaar 2017 voor bestuurlijke zelfstandigheid van het dorp uitgesproken.