Blaricum beslist beter

Mooi Dorp
Goed Bestuur
Samen Sterk

Blaricum beslist beter

Een van de grote projecten van dit moment is de renovatie dorpsdeel Bijvanck en Bouwvenen. Voor wijken die al meer dan 40 jaar geleden zijn aangelegd is al eerder een participatietraject doorlopen……….

Lees meer

Hart van Blaricum heeft ook dit jaar de KerstBEL-trofee voor de mooiste (kerst)verlichting in Blaricum uitgereikt. Dit jaar is er gekozen voor de prachtige verlichting in het Dorp, dezelfde als in de Bijvanck

Lees meer

De gemeenteraad van Blaricum heeft woensdagavond Barbara de Reijke aanbevolen als nieuwe burgemeester van Blaricum.

Lees meer

De voorzitter van de vertrouwenscommissie, Willem Pel, maakt op woensdag 7 december 2022 bekend welke 2 kandidaten

Lees meer

Op de agenda van het komende rondetafelgesprek op dinsdag 15 november 2020 staat het agendapunt: Functiewijziging ‘wonen’ naar ‘kantoor’.

Lees meer

Hieronder de door fractievoorzitter Willem Pel uitgesproken tekst bij de raadsvergadering van 25 oktober 2022.
.
.
.

Lees meer

De gemeente Blaricum gaat Oekraïense vluchtelingen tijdelijk huisvesten in stacaravans op recreatieterrein De Woensberg.

Lees meer

Vandaag overhandigde onze fractievoorzitter Willem Pel, de profielschets voor een nieuwe burgemeester aan commissaris van de Koning, de heer Van Dijk tijdens een speciale raadsvergadering

Lees meer

Er is de afgelopen weken, met name online, veel ophef geweest over de waterplanten in de Meentstroom in de Blaricummermeent. Veel vragen over wanneer de gemeente ….

Lees meer

Vandaag tekende Hart voor Blaricum het coalitieakkoord 2022-2026 met de VVD en D’66. Het document kreeg de titel ‘Vandaag aan de slag voor het Blaricum van morgen’. 

Lees meer

Vanavond werden alle fractie vertegenwoordigers officieel beëdigd. Voor Hart voor Blaricum zijn dat Mieke Bakker en Henk Jager.      

Lees meer

Afgelopen weken hebben de partijen HvB, VVD en D66 gezamenlijk gewerkt een coalitieprogramma

Lees meer

Kernwaarden voor ons dorp zijn wat Hart voor Blaricum betreft

• Groen dorpskarakter met natuur en weilanden en water

• Gemengde bebouwing, geen hoogbouw in Dorp, Bijvanck en Blaricummermeent

• Beschermde dorpskern met veel monumenten en cultuurhistorie

• Sociale cohesie: goede basisscholen, goed bereikbaar via A1 en A27

• Hoogwaardige winkels en horeca

• Goede dorpshuizen, sportvoorzieningen en actieve verenigingen

• Twee gezondheidscentra en woonvoorzieningen voor ouderen

• Bewoners en bestuur zijn dichtbij en betrokken bij elkaar

• Goede samenwerking met andere gemeenten in de regio

• Bestuurskracht BEL-samenwerking is  in 2011 en 2016 voldoende bevonden door Provincie

 

75% van de respondenten heeft zich bij een door HvB georganiseerde enquête in voorjaar 2017 voor bestuurlijke zelfstandigheid van het dorp uitgesproken.