Afkoop onderhoud Blaricumse sluis

16 dec, 2020

Op 15 december jl.  heeft de gemeenteraad besloten het toekomstig onderhoud aan de sluis Blaricum (in 2011 opgeleverd) af te kopen. Het onderhoud wordt uitgevoerd door Waternet, aan wie de sluis inmiddels is overgedragen. In 2018 kwam Blaricum voor flinke onverwachte kosten te staan van 685.000 EUR, veroorzaakt door een combinatie van meerjarig achterstallig onderhoud, extra functionele wensen en overige constructieve gebreken.

Met frisse tegenzin, en pittige discussies in de raad hebben we als als Hart voor Blaricum en overige coalitiepartijen ons Blaricumse deel van die erfenis geslikt.
Alom werd erkend dat het, lang geleden opgestelde, convenant tussen Waternet en de gemeente rammelde en overduidelijk was dat wij als gemeente geen verstand van sluizen hebben.
Begin 2019 hebben we daarom een motie aangenomen om tot betere afspraken te komen met Waternet over de toekomstige verdeling van dit soort kosten, en eigenlijk nog beter toekomstige financiële risico’s helemaal te voorkomen. Met dat laatste  is onze wethouder Anne Marie Kennis en het projectbureau voortvarend aan de slag gegaan.
Het voorstel wat nu aangenomen is gaat uit van een eenmalige afkoop voor 50 jaar onderhoud (voorzien en onvoorzien) voor een bedrag van 1,95 miljoen EUR bruto.
Dit bedrag wordt gefinancierd uit de overwinst van de Blaricummermeent en bedraagt effectief ongeveer 1,5 miljoen netto vanwege een belastingvoordeel van circa 25%.
Gelukkig hoeven we daarvoor niet “met de pet rond” bij onze inwoners.
Met deze constructie besparen we wel jaarlijks in onze structurele gemeentelijke begroting zo’n  50.000 EUR aan sluis onderhoud. Niet onbelangrijk omdat het een hele tour is om ieder jaar maar weer de begroting sluitend te krijgen.

Hart voor Blaricum en coalitiepartijen hebben ingestemd met dit voorstel en zijn overtuigd dat we voor Blaricum en haar inwoners een financieel voordelige overeenkomst kunnen sluiten met Waternet over een voor bewoners van Blaricummermeent en recreanten een operationeel werkende sluis zonder financiële sores!

Willem Pel
fractievoorzitter HvB