Bijvanckrenovatie steengoed plan!

10 feb, 2023

Een van de grote projecten van dit moment is de renovatie dorpsdeel Bijvanck en Bouwvenen. Voor wijken die al meer dan 40 jaar geleden zijn aangelegd is al eerder een participatietraject doorlopen, waarbij inwoners
hun wensen kenbaar konden maken. De aanleiding om de renovaties groot en integraal aan te pakken was ook de inschatting dat de riolering vervangen diende te worden. Wat is dan makkelijker om ondergronds te combineren met de bovengrondse aankleding van straten, parkeren, groenvoorziening, speelplaatsen en duurzaamheid.
Voor de Bijvanck kwam daar ook nog bij dat de versleten betonnen straatklinkers vervangen zouden worden door gebakken klinkers, zoals overal elders in het dorp toegepast.

Gebakken klinkers

Nu we dit voorjaar in de fase komen dat het globale en voorlopige ontwerp definitief moet worden gemaakt (ook financieel) werd de raad een plan voorgelegd om toch maar af te zien van de aanschaf van gebakken klinkers. In plaats daarvan was het een stuk voordeliger om weer betonnen klinkers te leggen. Met name de gestegen gasprijs maakte gebakken klinkers duurder. Ook was er twijfel over mogelijke vertraging levertijd. Bovendien was projectbureau van mening dat er ogenschijnlijk weinig verschil was in kwaliteit.

Beton klinkers

Daar dacht HvB toch anders over; want waarom weer die betonnen klinkers als je nu eenmalig de kans hebt om de materialisatie in de verschillende dorpsdelen op hetzelfde kwalitatieve niveau te brengen? Gebakken klinkers zijn duurzamer vanwege de enorme levensduur van wel meer dan een eeuw en worden gedurende die tijd alleen maar mooier. Dat zie maar aan de Bouwvenen, net zo oud als Bijvanck maar die gebakken klinkers daar worden net zo makkelijk weer gebruikt. Zo hoort dat! Ook de Bergweg en Meentzoom krijgen straks nieuwe gebakken klinkers en de huidige klinkers worden straks gebruikt voor de nieuwe le Coutredreef om het asfalt te vervangen.
In een uitgebreide raadsessie met projectbureau, ambtenaren en (onze) wethouder Anne-Marie Kennis kwam 18 januari aan de orde dat financieel de keuze van de gebakken klinkers nog past in de bestaande begroting. Inmiddels zijn prijzen al weer aan het dalen en de levertijd vormt ook geen probleem meer.
Op 24 januari jl.  hebben we bij meerderheid besloten aan gebakken klinkers in Bijvanck vast te blijven houden. Daar zal de wijk van opknappen en krijgt dezelfde blaricumse uitstraling!

      Willem Pel, fractievoorzitter