Blaricum aan Zee moet er  komen!

18 feb, 2018

Hart voor Blaricum is heel enthousiast over het initiatief Blaricum aan Zee en zet zich al jaren stevig in voor positieve besluitvorming hierover. Andere partijen in de raad hebben heel erg lang getwijfeld of ze de ontwikkeling willen toejuichen. Gelukkig is er in de raadsvergadering van 6 maart een – volledig onverwacht – unaniem besluit genomen om het plan verder uit te laten werken.

Al sinds 2005 pleit HvB voor een opwaardering van het Stichtse Strand en voor een mooie recreatiemogelijkheid aan het Gooimeer. Zodoende kunnen alle blaricummers het hele jaar door genieten van het gebied met prachtige uitzicht over het water. Het strandje is nu niet aantrekkelijk en biedt ook onveilige onoverzichtelijke situaties.

De ontwikkeling is altijd opgenomen in de plannen voor de nieuwbouwwijk Blaricummermeent die inmiddels grotendeels bewoond is. Vele bewoners zijn daar komen wonen in de verwachting dat er een mooie strandvoorziening zou komen. In 2014 is een privaat initiatief ontstaan om op een opgespoten eilandje vlak voor de kust aan de zuidelijke kant van het strand diverse kleinschalige horecavoorzieningen te realiseren en ook voor passerende watersporters een rustplek te ontwikkelen. Het is nu tijd om een beslissing over de voortgang van dit project te nemen. Vele bewoners van Blaricummermeent verwachten dat het er komt en hebben zich onlangs verenigd in een actief bewonersinitiatief. Dat is een mooie uitdaging voor de gemeenteraad om de verdere ontwikkeling daar te faciliteren. Concreet zal een bestemmingsplan moeten worden opgesteld waarin alle aspecten m.b.t. concrete invulling van bebouwing en het in kaart brengen van natuurwaarden verder worden uitgewerkt in nauwe samenwerking met inwoners, Staatsbosbeheer en de Provincie NH.
Wethouder Kennis is bezig samen met Staatsbosbeheer te onderzoeken of er een tijdelijke kleine horecavoorziening op het Stichtse strand kan komen. Ook zal extra nieuw zand worden bijgestort en de toiletvoorziening verbeterd. Horecaondernemer Geesink heeft toegezegd mee te denken over een tijdelijke kleine horecavoorziening daar.