Blaricum aan Zee

15 sep, 2017

Al sinds 2005 staat in de plannen voor de Blaricummermeent dat het belangrijk is de kuststrook te ontwikkelen tot een hoogwaardige ontmoetingsplek voor Blaricummers uit de drie dorpsdelen. Het strandje dat daar al  is kan veel aantrekkelijker worden als er  horecavoorzieningen zijn en watersporters meer gefaciliteerd worden.
In 2014 heeft de coalitie HvB, DBP,CDA zich hierover duidelijk uitgesproken. In 2015 heeft zich ondernemer Geesink gemeld (die eerder de Botterwerf en de Haven van Huizen ontwikkelde). Hij heeft een ambitieus plan om een eiland op te spuiten met zand dat uit de vaargeul voor de kust komt bij huidige sluis. Hij heeft verschillende mogelijkheden in kaart gebracht. Dichtbij de reddingsbrigade of in de nabijheid van de bosjes aan de zuidkant van het gebiedje, dichterbij de bestaande parkeerplaatsen en het strandje. Er heeft op 17.10.17 een rondetafelgesprek plaats gevonden waarbij een inspreker discussie voerde met de raad over de natuurwaarden van het gebied dat in eigendom is van Staatsbosbeheer. Een andere inspreker benadrukte de positieve waarde van de voorgestelde ontwikkeling voor watersporters, waar steeds meer dagrecreatie de trend is. Hart voor Blaricum heeft zich altijd hard gemaakt voor een verhoging van de recreatieve waarden van dit gebied. De Blaricumse raad heeft sinds 2005 meermalen unaniem een dergelijke ontwikkeling gesteund, voor het laatst in de Structuurvisie Voorland Stichtse brug in 2013. De locatie is heel mooi en velen uit het dorp zouden elkaar daar op een bijzondere manier kunnen ontmoeten!