Blaricum koestert verborgen verleden

15 nov, 2018

In de gemeenteraad van 4 december a.s. staat op de agenda een voorstel van B&W ter mening- en besluitvorming. Dit voorstel is het resultaat van een motie van de gemeenteraad welke op initiatief van het HvB raadslid Ilona Haas is aangenomen.
Hieronder het artikel hierover uit het Noordhollands Dagblad.

___________

Blaricum

Nee, restanten van nederzettingen, menselijke botten of de bijna vergane contouren van een kano zijn er nooit gevonden. Sterker nog, er is nooit echt gegraven. Toch lijkt zeker dat de grond onder de Blaricummermeent archeologische schatten bevat en die wil Blaricum koesteren.

Juist omdat geen mens die bodemschatten ooit zal zien, is het belangrijk dat inwoners van de nieuwste wijk van Blaricum, maar ook de rest van het dorp, ervan doordrongen raken hoe bijzonder de archeologie en de historie van dit stukje Gooi is. Daarom komt het college van Blaricum met een plan om dat verborgen verleden te visualiseren in het heden, zodat alle inwoners nu en in de toekomst binding gaan voelen met hun leefomgeving. Met het plan reageren b en w op moties met die strekking, die eerder dit jaar werden ingediend door de fractie van Hart voor Blaricum.

Wie nu denkt aan een belevingsmuseum, vitrines vol schatten of tot de verbeelding sprekende videoanimaties, komt bedrogen uit. Er is immers niets om tentoon te stellen, want er is vrijwel niets uit de bodem gehaald. Er zijn slechts grondboringen verricht en daarna is het gebied heel zorgvuldig toegedekt met een dikke laag zand om schade te voorkomen. De boringen leverden wel de zekerheid op dat het gebied bedekt is geweest met een dekzandland, er was veenvorming, het was moeras- en deltagebied en werd sinds de middensteentijd bewoond. Dat laatste bewijzen de stukjes vuursteen, kwarts, houtskool, de aardewerkscherfjes en de verkoolde hazelnoten die naar boven kwamen.

Vertaling

Hoe vertaal je dat verborgen verleden nou naar het heden? Het college heeft er het volgende op gevonden: een boekje dat eerder werd uitgegeven over de historie van de meent krijg een update. Een nog in te richten speeltuintje in de wijk wordt gaat herinneren aan het leven in de steentijd. En het kunstwerk ’Wachtend Land’ wordt nieuw leven ingeblazen. Dat werk bestaat uit palen met daarop informatiepanelen die verspreid over het achterste deel van de wijk werden geplaatst toen dat, als gevolg van de crisis, nog niet kon worden bebouwd. Op die infopanelen stond een QR-code, die verbonden was met de website www.wachtendland.nl. Deze website wordt uitgebreid met informatie over het archeologisch erfgoed. En er komen meer en nieuwe QR-bordjes. Kosten voor het totaal: circa 27.000 euro. Daar zitten de kosten voor het speeltuintje – er wordt gedacht aan een soort steentijddorpje – niet bij. De gemeenteraad beslist begin volgende maand over het collegevoorstel.

Klik hier voor het origineel artikel.