Brief aan Minister Ollongren, grenswijziging Utrecht-Noord Holland

11 okt, 2018

In de Raadsvergadering van 25 september j.l. is een, door HvB, dBP, CDA en DAB ingediende motie inzake een provinciale grenswijziging aangenomen. In deze motie wordt het college van B&W verzocht een brief aan de minister van BiZa, mevrouw Ollongren, te sturen om aan te dringen op een wijziging van de provinciale grens tussen Utrecht en Noord-Holland zodat Laren en Blaricum in de provincie Utrecht komen te liggen.
Een zelfde motie is in de gemeenteraad van Laren aangenomen.

Klik hier voor de motie

Klik hier voor de brief