Centrumvisie Oude Dorp

8 sep, 2017

Dorp heeft nu een zeer levendig centrum. De laatste jaren is het aantal horecavoorzieningen in het Dorpscentrum fors uitgebreid. Tot 2011 was er nauwelijks dag-horeca en nu is het overal druk. Er is door de raad de wens uitgesproken om het aantal horecabestemmingen niet verder uit te breiden. In de raad van 6 maart is het nieuwe bestemmingsplan Dorp vastgesteld. Hierbij is de mogelijkheid van lichte dag-horeca gehandhaafd in alle panden waar het nu ook geldt.
De zwaardere avondhoreca blijft beperkt tot de huidige locaties. Alleen als er een voorziening zou stoppen, ontstaat ruimte voor een nieuwe horecavoorziening. Het bestemmingsplan is heel consoliderend van aard. Op dringend verzoek van de raad zal binnen drie maanden een notitie worden opgesteld over de mogelijkheden van splitsing van panden. Met name de situatie aan de Schapendrift, die deels agrarische bestemming heeft,  zal daarbij de aandacht moeten krijgen. Dubbele bewoning is reeds langer onder voorwaarden toegestaan , ook  in diverse andere bestemmingsplannen.