Coalitieakkoord HvB-VVD-D66

22 apr, 2022

Afgelopen weken hebben de partijen HvB, VVD en D66 gezamenlijk gewerkt aan een coalitieprogramma voor de komende periode 2022-2026. De gesprekken zijn afgerond en hebben geleid tot een concept coalitieakkoord met als werktitel
“Vandaag aan de slag voor het Blaricum van morgen”.
Dit akkoord komt tegemoet aan de ambities en de opgaven van onze mooie gemeente.

Alvorens het akkoord vast te stellen in de raad wensen de coalitiepartijen het concept voor te leggen aan de overige Blaricumse partijen om passende suggesties en ideeën op te halen.

De voorgestelde kandidaat-wethouders, allen ingezetenen van Blaricum, namens partijen zijn:

Anne-Marie Kennis                      Hart voor Blaricum
Frans Cornelis                              VVD
Joke Lanphen                               D66

De portefeuilleverdeling ligt op hoofdlijnen vast en zal binnen het toekomstig college verder afgestemd worden.

Voor nadere toelichting en vragen:

Willem Pel
Hart voor Blaricum
06-53255126
w.pel@blaricum.nl

Rene Wiegel
VVD
06-42566625
r.wiegel@blaricum.nl

Joke Lanphen
D66
06-50515483
j.lanphen@blaricum.nl