De Motie van HvB over buslijn 200 – Raadsvergadering 23 maart 2021

23 mrt, 2021

Klik hier voor de PDF versie

Voorzitter,

Zoals al eerder aangekondigd in RTG dient Hart voor Blaricum een motie in om de nieuwe spitslijn 200 tussen Huizen – Utrecht Uithof ( zoals ook aanvankelijk bedoeld door concessiehouder Transdev), via Randweg-Merk te laten verlopen.

Ja, de nieuwe spitslijn zou gezien kunnen worden als de vervanger van de in 2016 opgedoekte lijn 150. Deze laatste hebben we ook in het coalitieakkoord terug gewenst.
Je zou dus denken dat Hart voor Blaricum tevreden is met de terugkeer van een spitslijn naar Utrecht Uithof. Het antwoord daarop is ja, maar niet via, deze voor iedereen verrassende, route met dit effect.

De lijn 200 is niet de oude lijn 150. De 150 was de spitsbus die vanaf Almere halteerde op de carpoolplaats. Aldaar de opstappers oppikte om vervolgens snel via A27  bestemming Uithof. Populair vanwege gratis wifi en bij file kon de bus passeren over de vluchtstrook.

Nieuwe Lijn 200 is ook een spitsbus tussen Huizen (centrum) en Utrecht Uithof. Concessiehouder Transdev beschreef 15 juni 2020 in het “implementatieplan Gooi & Vechtstreek” de route voor de bus200.  Vanaf Huizen via Merk/Randweg en A27 met een stop Eemnes/Laren. Niet verbazingwekkend want laat route Merk/Randweg nu ook de kortste zijn!

Recentelijk kregen we bericht via klankbordgroep (KBG) dat de route gewijzigd was op verzoek van Blaricum.
De lijn 200 halteert in die gewijzigde opstelling bij Stichtseweg en rijdt via Stroomzijde gezellig met de vele HOV 320 bussen mee naar Huizen en vice versa. Oeei…, dat wist KBG niet en evenmin de raad van Blaricum. Een raadsinforfatiebrief van die strekking had ons nooit bereikt.
Laat ik voorop stellen dat Hart voor Blaricum nooit voorstander van het Meenttrace is geweest. Maar nu het er zo uitziet dat belasting van Stroomzijde (met vele HOV-bussen) daar bovenop nog eens een extra lijn 200 te verwerken krijgt al helemaal niet. Wij hebben met de vaststelling van het Meenttrace als raad een aantal knelpunten benoemd. Een van de belangrijkste daarvan is de veiligheid van de oversteken aan de stroomzijde. Dat is nog niet opgelost en wordt met de toevoeging van nog meer bussen van lijn 200 er niet eenvoudiger op.

De afweging of op Blaricums grondgebied de spitsbus 200 moet halteren versus de veiligheid is voor ons eenvoudig te maken. Wij ontzeggen de Blaricumse reizigers die 5 jaar lang lijn 150 hebben gemist niet het gemak van OV. Er zijn immers voldoende opstappunten en aansluitingen nabij. (Oostermeent, Merk).
Onze afweging is simpel en luidt: geen extra buslijnen over Stroomzijde en kies de kortste route.

(Iedere andere variant die daaraan tegemoet komt is ook welkom)

Willem Pel

fractie voorzitter

Klik hier voor de PDF versie