Oversteek fietsers/voetgangers Dorp – Bijvanck

10 okt, 2017

In het Rondetafelgesprek op dinsdagavond 10 oktober zal een voorstel behandeld worden om fietsers en wandelaars veiliger van Dorp naar Bijvanck en Blaricummermeent te laten oversteken. Zoals bekend is de Randweg O. heel druk en is oversteken dus behoorlijk onoverzichtelijk en riskant. De afgelopen maanden zijn een aantal varianten besproken met inwoners. Het college van B&W stelt nu aan de raad voor te kiezen voor een verlaging van de Randweg O zodat de fietsers en wandelaars gelijkvloers kunnen oversteken. Gedacht wordt aan de route aan de westelijke kant van de Le Coultredreef , aansluitend op het bestaande fietspad in de Bijvanck. Een fietsbrug is vrij ontsierend voor het landschap (enerzijds Goois Natuurreservaat en anderzijds agrarisch gebied). Een tunnel acht men niet veilig voor fietsers en wandelaars. Als de raad  akkoord gaat met het voorstel zal een kostenberekening gemaakt worden. Het is waarschijnlijk dat de provincie NH de helft mee financiert. Doorgaande fietsroutes staan hoog op de agenda voor de regio.