Floris V Dreef krijgt zebrapaden en wordt 30 km/u weg

15 mrt, 2022

Dat zijn twee van de ideeën die uit de co-creatie sessies zijn gekomen met bewoners uit de Blaricummer Meent, onze gemeente en projectbureau Antea group. Naar aanleiding van de plannen om de Stroomzijde autovrij te maken ten behoeve van de komst van de HOV buslijn, is er in de Blaricummer Meent veel duidelijk geworden over de verkeersveiligheid op de Floris V Dreef. Zelfs zonder het extra verkeer dat over die weg zou gaan als dat plan was aangenomen, kent die weg onveilige oversteekplaatsen. De plannen die waren bedacht om de veiligheid op de Floris V Dreef te verbeteren deugden niet, zo vonden vele wijkbewoners. Onze actiegroep “Blaricummermeent Moet Veilig” heeft daarom in december bij de gemeente aangedrongen om niet akkoord te gaan met dit plan. Tevens hebben we de gemeente gevraagd om bewoners meer te laten meedenken met oplossingen voor de Floris V Dreef.

Dankzij een voorstel van Hart voor Blaricum waar de voltallige raad in meeging, is het autovrij maken van de Stroomzijde nu van de baan. Tevens heeft onze wethouder Anne-Marie Kennis (ook Hart voor Blaricum) daarbij toegezegd dat ondanks dat er nu geen extra verkeer over de Floris V Dreef bij komt, zij toch zal zorgen dat er veiligheidsmaatregelen genomen worden en dat die maatregelen in samenspraak met ons, de bewoners, zullen worden bedacht. En dat is de afgelopen weken in drie co-creatiesessies gebeurd!

Tijdens deze sessies hebben ongeveer 20 tot 30 bewoners uit de Blaricummermeent zich gebogen over de oversteekplaatsen, de ventwegen, het probleem met de draaicirkels, de snelheid, de fietsoversteekplaats bij het Witte pad etc.

De belangrijkste ideeën die daarin naar voren zijn gekomen zijn:

  • * Floris V Dreef wordt een 30 km/u weg
  • * Veilig inrichten kruisingen voor fietsers en voetgangers
  • * Fietsers en voetgangers krijgen voorrang d.m.v. zebrapaden en haaientanden
  • * Ventwegen blijven bestaan
  • * Meer ingangen in de wijk, om de druk op de kruisingen te verminderen
  • * Kruisingen worden gelijkwaardig
  • * Snelheidsremmende  maatregelen, zoals verhoogde plateaus

De ideeën worden de komende weken verder uitgewerkt. Anne-Marie Kennis: “We gaan straks met de laatste uitwerking eerst nog een brief rondsturen naar alle bewoners van de Meent om aan te geven dat dit uit de co-creatie is gekomen voordat we naar de Raad gaan. Kan een ieder nog reageren als ze willen.” Een mooi voorbeeld van participatie met bewoners zoals we dat graag zien.


Overzichtskaart