functiewijziging Oude Naarderweg 1 van wonen naar kantoor

7 nov, 2022

Op de agenda van het komende rondetafelgesprek op dinsdag 15 november 2022 en de raadsvergadering van 22 november 2022 staat het agendapunt:
Functiewijziging ‘wonen’ naar ‘kantoor’ Oude Naarderweg 1.

Het betreft de bouwplek op de Tafelberghei tegenover ‘de Eendracht’ (voorheen restaurant ‘de Tafelberg’)

Zoals bekend is het huidige pand zeer vervallen en is er reeds in 2017 een ontwerp voor villawoningen positief beoordeeld door de Commissie voor de Ruimtelijke Kwaliteit Blaricum.

Nu heeft zich een initiatiefnemer aangediend die voornemens is de bestaande bouwval van de voormalige feestzaal te slopen en binnen het bouwvlak met een bio-based kantoor te bouwen.

In het bestemmingsplan is dit perceel aangemerkt met bestemming ‘wonen’ en dit zal dus gewijzigd moeten worden in bestemming ‘kantoor’. Op de agenda staat ‘verklaring van geen bedenkingen’ (indien aangenomen: de raad heeft er geen bezwaren tegen deze wijziging).

Bekijk via onderstaande linken de stukken.

zie verder de agenda’s van de resp. vergaderingen.