FUSIE: ongewenste beslissing van de provincie NH!

1 sep, 2017

Woensdag 8 november heeft de provincie NH bekend gemaakt dat ze een fusie willen opleggen tussen de gemeenten Huizen, Laren en Blaricum per 1 januari 2021. Het herindelingsontwerp zal volgend jaar worden opgesteld en aan de inwoners en raden worden voorgelegd. Wij betreuren deze beslissing ten zeerste. Hart voor Blaricum heeft zich evenals een meerderheid van die gemeenteraad duidelijk uitgesproken voor behoud van zelfstandigheid van het dorp. Ook 75% van inwoners heeft zich middels een recente Dorpsraadpleging uitgesproken voor zelfstandigheid. 

Het moge duidelijk zijn dat Hart voor Blaricum zeer teleurgesteld is over de mededelingen van de provincie NH dat de fusie tussen Huizen, Laren en Blaricum toch wordt opgedrongen. Dit ondanks het feit alle drie gemeenten hun  zaken goed op orde hebben en lange historie hebben en zich recent hebben uitgesproken in de regionale besluitvorming gezamenlijk te zullen optrekken. De provincie had recent in diverse overleggen aangegeven open te staan voor voorstellen hierover. De voorliggende besluitvorming is daarom ook onbegrijpelijk en zelfs schofferend te noemen.

Het bestaan van een aantal gemeenschappelijke regelingen waarin gemeenten gestructureerd samen werken wordt door de provincie als argument gebruikt om  de regionale bestuurskracht van de  gemeenten te betwijfelen. Wij wijzen er echter op dat alle gemeenten in Nederland deelnemen aan vele regionale gemeenschappelijke regelingen zoals de Veiligheidsregio, GGD,  ambtelijke samenwerkingen (zoals de BELcombinatie), aanbestedingsafspraken op het terrein van het Sociale Domein en de Omgevingsdienst Flevoland. Dit is een wezenlijk onderdeel van al het handelen binnen de hele overheid geworden: het delegeren van uitvoerende bevoegdheden aan gespecialiseerde uitvoerende organisaties. Dit kan nooit een legitiem argument vormen om onze drie krachtige gemeenten op te heffen. Temeer niet omdat een grote meerderheid van de inwoners van Blaricum de gemeente recent nog het cijfer 8.2 gaf. Het laatste woord is hier zeker nog niet over gesproken. Hoewel in de recente regeringsverklaring voor het eerst opgenomen is dat fusies van bovenaf kunnen worden opgelegd. Wij beleven recente  interventie van de provincie NH  als een zwarte dag in de geschiedenis van het eeuwenoude dorp Blaricum.