Gasloos wonen in Blaricummermeent

11 okt, 2017

Dankzij 150 extra woningen in de nieuwe wijk groeit het aantal gasloze huizen in de Blaricummermeent tot 1000. Daarmee is Blaricum koploper wat betreft duurzaamheid. Recent is voor de ‘oren’ langs het water gekozen om een aantal bedrijfsbestemmingen te  wijzigen en hier 150 extra woningen te bouwen in alle prijsklassen. Deels zorgwoningen, deels  woningen met een mix volgens de regionale afspraken: 1/3 sociaal, 1/3 in de middenklasse en 1/3 duurder. Deels wellicht ook een huisartspraktijk of b.v. kinderopvang. De start is gepland voor tweede helft 2018. Dit gebied grenst aan Deelplan D waar vrije kavels komen die door de grote belangstelling waarschijnlijk via loting verkocht worden.Ook het eiland  in de rivier wordt zo ontwikkeld. Er zijn in de nieuwe wijk nu 650 opgeleverde huizen. In 2021/2022 zal de woningbouw met 1000 woningen zijn voltooiing naderen. Op het bedrijventerrein richting  de A27 is sprake van diverse bedrijfsverzamelgebouwen. Richting strandje wordt aan de raad volgende week een initiatief van een ondernemer gepresenteerd  om een kunstmatig eiland te realiseren voor recreatie en horeca. Dit innovatieve plan heet Blaricum aan Zee.