Geen glyfosaat in Blaricum, Roundup in de ban

15 jun, 2019

Als het aan Hart voor Blaricum ligt, zorgt de gemeente zo snel mogelijk voor een algeheel verbod op het gebruik van het chemische bestrijdingsmiddel glyfosaat. Sinds drie jaar geldt er al een verbod op de toepassing van dit omstreden middel door de gemeentelijke diensten en particulieren, omdat het kankerverwekkend zou zijn. Ook insecten en andere dieren hebben zwaar te lijden onder glyfosaat, dat onder andere in de onkruidverdelger Roundup te vinden is. Een uitzondering op het verbod is toen gemaakt voor de bestrijding van exotische plantensoorten die als onkruid worden beschouwd, zoals de Japanse Duizendknoop.

“Toestaan van het gebruik van glyfosaat in een gemeente die insectenvriendelijk wil zijn, is vreemd. Onze motie roept het College op te zoeken naar mogelijkheden om zo snel mogelijk het gebruik van glyfosaat geheel te verbieden voor boeren en particulieren,” aldus raadslid voor Hart voor Blaricum Ilona Haas.

Ook in pachtovereenkomsten kan een dergelijk verbod goed geregeld worden. De grootste partij van Blaricum roept de ASB op hetzelfde te doen. Blaricum volgt hierbij het initiatief van gemeenten als Geertruidenberg en Den Bosch.
Ook deze gemeenten willen, net als Hart voor Blaricum, niet langer wachten op de
procedures die de minister moet doorlopen voor een eventueel algeheel landelijk verbod op het gebruik van glyfosaat. De geelkleurige akkers ontsierden afgelopen voorjaar het Hollandse weide- en akkerlandschap als bewijs voor het gebruik van glyfosaat. Deze gele akkers zijn nog niet gesignaleerd op Blaricums grondgebied en de gemeente kan er nu voor zorgen dat de akkers en weilanden van Blaricum groen blijven.