Gemeente Blaricum en Synchroon B.V. bereiken overeenstemming over invulling voormalig deel bedrijvenpark

30 jan, 2018

Gemeente Blaricum en Synchroon B.V. bereiken overeenstemming over de uitgangspunten voor het te realiseren woningbouwprogramma in een nieuw deelplan aan het begin van De Blaricummermeent. De grond is in 2010 Verkocht aan Synchroon en hoorde bij BusinessPark27. In 2017 is voor een deel van BusinessPark27 een bestemmingsplanprocedure opgestart om in plaats van bedrijven en kantoren woningen te kunnen realiseren. Het gaat om de gronden ten noordwesten van de weg Deltazijde, bij de gemeente inmiddels bekend als “deelplan G”. Ook een gedeelte van het grondgebied van Synchroon hoort bij deelplan G en krijgt een woonbestemming .

In het deelgebied van Synchroon- deelplan G1 – dat naar verwachting in 2020 zal worden opgeleverd, is ruimte voor circa 62 woningen. De helft van de woningen zal bestaan uit sociale huurwoningen. De andere helft zal bestaan uit middeldure en dure woningen. Nu De Blaricummermeent haar voltooiing nadert, is dit een van de laatste mogelijkheden om een droomwoning in deze wijk te bemachtigen.

Het grondgebied van Synchroon waarvan de bestemming bedrijvenpark blijft, is bijna uitverkocht. Voor de laatste kavels van Synchroon zijn nu gesprekken gaande.

Meer informatie over de verkoop van de woningen vindt u te zijner tijd op de website van De Blaricummermeent www.blaricummermeent.nl Het toewijzen van de sociale huurwoningen gaat via Woningnet www.woningnet.nl