Gemeenteraad 4 december 2018

5 dec, 2018

Bijvanckplan;

De uitwerking van de door Hart voor Blaricum eerder aangenomen motie over renovatie van de Bijvanck is in de Raad van 4 december behandeld. De business case waarom we gevraagd hebben wijst uit dat de integrale aanpak van de renovatie waarin zowel wateroverlast, rioolvervanging, bestrating, groen en duurzaamheid worden aangepakt verreweg de voorkeur heeft en bovendien voordeliger en efficiënter uitpakt dan separaat uitvoering geven aan losse activiteiten . Het gaat hierbij om een meerjarenproject met investeringen van totaal meer dan 30 miljoen euro.

Zeker een investering waar je goed vinger aan de pols moet houden. Dankzij de motie HvB heeft de raad unaniem besloten de volgende definitiefase in te gaan, waarin ook de bewoners Bijvanck vol betrokken worden.

Een mijlpaal voor de Bijvanck om weer bij de tijd te komen.

Bomenbeheer plan Blaricum:

De motie ingediend door Hart voor Blaricum  “voorzienig bomenbeheer” is op 4 december jl. unaniem aangenomen door de Raad.
Deze motie ziet erop toe dat bomen in de openbare ruimte die noodzakelijk gekapt moeten worden (vanwege ziekte, ouderdom of bijvoorbeeld veiligheid) door de gemeente zoveel mogelijk herplant gaan worden. Dat is nog lang niet het geval en is ook niet financieel voorzien. Ook het beheer van bestaande bomen valt daaronder.

Met deze uitvoering bekent Hart voor Blaricum kleur als het op groen aankomt voor onze mooie gemeente.​

AED dekking Blaricum:

Al eerder is een motie aangenomen om de dekking in ons dorp van levensreddende AED-apparaten (Automatische Externe Defibrillator) uit te breiden. Tot nu toe is deze beperkt tot de Blaricummermeent. Idee is dat particulier initiatief leidt tot aanschaf en training van vrijwilligers. Gemeente faciliteert daarin. Een motie waarin alle partijen zich konden vinden. Hart voor Blaricum dus ook, maar wilde tegelijk een stap verder gaan en tevens laten onderzoeken of onze BOA ‘s (Bijzondere Opsporings Ambtenaar) die veelvuldig in onze dorpsdelen ook uitgerust kunnen worden met deze AED. Ook hier laten we ons Hart spreken is er tijdens de raadsvergadering de motie HvB aangenomen.