Hart voor Blaricum vindt de oplossing

8 okt, 2021

Gooi en Eemlander 8 oktober 2021
Mirjam van Twisk
Foto: 
© Studio Kastermans/Alexander Marks
Lees het artikel in de Gooi en Eemlander

Er lijkt een oplossing in de maak voor de patstelling die is ontstaan nadat een meerderheid van de Blaricumse gemeenteraad vorige maand het herinrichtingsplan voor de Bergweg/Meentzoom wegstemde. Hart voor Blaricum denkt alle partijen op een lijn te hebben met het voorstel om de snelheid op beide wegen te verlagen tot 30 km per uur zonder de daarbij gebruikelijke drempels aan te brengen.

Bij het voorstel heeft de fractie van Hart voor Blaricum zich laten inspireren door de gebiedsontsluitingswegen (gow) die Amsterdam in de hele stad wil gaan aanleggen. HvB-fractievoorzitter Willem Pel legt uit: ,,De gow’s, zijn zowel ontsluitingswegen als woonstraten, een soort tussenvorm tussen 50 en 30 kilometer wegen. De maximumsnelheid is er 30 km.

Maar hulpdiensten kunnen er 50 km per uur rijden, omdat er geen drempels liggen. Het is het beeld van de weg, een smalle rijstrook voor auto’s en aan weerszijden in kleur afwijkende fietsstroken, dat de snelheid van het overige gemotoriseerde verkeer omlaag brengt.’’

Experiment

En laat de Bergweg/Meentzoom er na de herinrichting nou precies zo gaan uitzien. Dus stelt Pel voor om het experiment maar gewoon aan te gaan en de maximumsnelheid te verlagen zodra de herinrichting klaar is.

Volgens het raadslid zouden de andere raadsfracties en de aanwonenden met zijn voorstel kunnen leven. ,,Het college is nu aan zet om met een voorstel te komen. De insrpaak kan daarbij beperkt blijven tot een oordeel over de aanleg van voetpaden aan beide zijden van de weg, in plaats van aan een kant.’’

In juni van dit jaar dwong een nipte raadsmeerderheid via een motie af dat in het ontwerp voor de herinrichting van de Bergweg/Mentzoom een maximum snelheid van 30 km per uur zou worden opgenomen.

Dat gebeurde mede op dringend verzoek van de aanwonenden. Hart voor Blaricum en De Blaricumse Partij wilden daar niets van weten en stemden tegen. Zij vrezen dat de brandweer, gevestigd in een zijstraat van de Bergweg, haar aanrijtijden naar de Bijvanck en de Blaricummermeent niet haalt als er drempels worden geplaatst om die lagere snelheid af te dwingen.

Tegenstem

Vorige maand kreeg de raad een collegevoorstel voorgelegd om geld vrij te maken voor die gewenste 30 km-aanpassing van het herinrichtingsplan. HvB en De Blaricumse Partij probeerden nogmaals de rest van de raad op andere gedachten te brengen. Zij dienden een motie in om eerst onderzoek te doen naar verlaging van de maximum snelheid in het hele dorp.

Toen die motie het niet haalde, stemden zij tegen het collegevoorstel. Tot ieders verbazing kregen ze daarbij plotseling steun van het nieuwe raadslid voor Democratisch Alternatief Blaricum, Leon van Urk Dam, dat kort daarvoor nog tegen de motie van HvB en DBP had gestemd. Zijn stem was goed voor een meerderheid, waarmee het collegevoorstel werd verworpen.

Pel zegt ervan te balen dat de uitvoering van de herinrichting nu stil ligt. ,,Wij willen niet gezien worden als de partij die zand in de raderen heeft gegooid.’’ Het voorstel dat hij nu op tafel heeft gelegd, is een poging het proces weer vlot te trekken. Of dat ook gaat lukken, moet nog blijken.