HvB Motie m.b.t. Brandweer Blaricum

29 nov, 2023

In de raadsvergadering van 28 november 2023 is door Ramona Beemsterboer (HvB) een motie ingediend n.a.v. voorlopige instemming met het dekkingsplan van de veiligheidsregio Gooi en Vecht.

Hart voor Blaricum maakt zich zorgen over de continuïteit van de postcoördinator, het gemotiveerd houden van de vrijwilligers bij het uitfaseren van voertuigen en het belang van de uitwerking van het risico van rietkapbranden.

In de motie wordt B&W verzocht dit onder de aandacht van het bestuur van de Veiligheidsregio GV te brengen.

De motie is met algemene stemmen aangenomen.
Klik hier om de motie te lezen