HvB raadslid Ilona Haas stelt haar zetel beschikbaar

24 sep, 2019

Het bestuur van Hart voor Blaricum heeft tot zijn grote teleurstelling vernomen dat raadslid Ilona Haas haar raadslidmaatschap niet meer kan combineren met haar drukke baan en gezinsleven. Zij heeft ons meegedeeld dat  het om die reden  voor haar niet mogelijk is om het raadslidmaatschap in te vullen zoals zij vindt dat van een volksvertegenwoordiger verwacht mag worden.  Zij verzoekt daarom ontslag als raadslid.  De andere Raadsleden, Collegeleden en Burgemeester zijn hiervan in de openbare vergadering van de gemeenteraad op 24 september in kennis gesteld.
Het bestuur betreurt haar vertrek  zeer en  zal zo snel mogelijk een voorstel doen voor een goede kandidaat – opvolger. Tot een opvolger benoemd  is blijft Ilona Haas nog raadslid voor Hart voor Blaricum.