Laatste oproep aan alle inwoners!

5 okt, 2017

Blaricum is een dorp met iets meer dan 10.000 inwoners. Eeuwenlang is de kleinschaligheid gekoesterd en bevochten. Er is geen reden tot opgaan in een grote gemeente met Huizen en Laren. Bestuurders komen op afstand en missen dan directe kennis van lokale zaken en directe betrokkenheid bij het dorp. Blaricum werkt goed samen met buurgemeenten en in de regio Gooi en Vechtstreek. Ondanks vele wetswijzigingen met extra opgelegde taken voor de gemeente is het met goede intensieve samenwerking gelukt deze taken in te vullen. Financieel staat de gemeente sterk o.a. door een consequente invulling van de Blaricummermeent als nieuwe gevarieerde woonwijk met ook mogelijkheid voor kleine bedrijven.

Regionaal wordt actief geparticipeerd in Veiligheidsregio, Goois Natuurreservaat, Maatschappelijke dienstverlening en Gezondheidsdienst, Opstellen woonvisie. De vele gemeentelijke opschalingen hebben elders zelden of nooit tot aantoonbaar meer kwaliteit geleid en tot minder kosten. Recent zijn hierover onderzoeken gepubliceerd door overheidsonderzoeksbureau Coelo in Groningen en Universiteit van Twente. Bovendien: waar ligt de grens bij opschaling? Er zijn niet alleen verbindingen binnen het Gooi, maar ook met Flevoland, Amsterdam en Heel de Heuvelrug in provincie Utrecht. Gemeenten vormen van oudsher de kern van het staatsrechtelijk systeem; welke legitimatie is er nu om daaraan te tornen zonder dat het directe belang evident is aangetoond? Voor Blaricum is dat belang niet aangetoond. Het is dus verwerpelijk als de provincie NH en de Tweede en Eerste Kamer fusies in het Gooi zouden opleggen zonder dat er draagvlak voor is bij de betreffende Gooise gemeenten zoals Blaricum en Laren. Ook Huizen staat zeker niet te popelen om met ons te fuseren.

Hart voor Blaricum heeft in mei 2017 de inwoners huis aan huis gepeild en vond bij een grote meerderheid van 75% van de Blaricummers die reageerden dat zij tegen opgelegde fusie zijn. De gemeenteraadsverkiezingen zijn hierbij nu van groot belang. Er is in de huidige gemeenteraad een grote meerderheid van 9 van de 13 raadsleden tegen fusie en voor zelfstandigheid. Hart voor Blaricum als grootste partij is fel tegen deze van bovenaf opgelegde fusie. Het is zeker geen gelopen zaak, we kunnen het tij nog keren, ook door samen met andere gelijkgestemden in de regio op te trekken…..

Daar is een meerderheid in de raad voor nodig dus:

Als je onze mening deelt en als je ook wilt dat Blaricum zelfstandig blijft stem dan 21 maart op Hart voor Blaricum lijst 1!

Carien Bölger, fractievoorzitter HvB