Laren en Blaricum houden vast aan de BEL-combinatie en kiezen voor Utrecht

27 sep, 2018

De gemeenteraden van Blaricum en Laren houden vast aan de gemeenschappelijke ambtelijke organisatie die zij al meer dan 10 jaar hebben met Eemnes. Sterker nog, de drie betrokken gemeenten willen de BEL-organisatie versterken en hebben daarvoor ook de financiële middelen beschikbaar. Meermalen is uit onderzoek gebleken dat zij bestuurskrachtig en financieel gezond zijn.

De provincie Noord-Holland wil echter Blaricum en Laren laten fuseren met Huizen. Hiertegen verzetten deze drie gemeenten zich al geruime tijd. Als Noord-Holland haar zin zou krijgen wordt de BEL-organisatie ontbonden en staan de medewerk(st)ers op straat. Een vreselijk vooruitzicht voor hen die daar nu werken of eventueel zouden willen solliciteren. Dat maakt ook de wens tot versterken vrijwel een onmogelijke opgave.

De gemeenteraden van Laren en Blaricum vinden het welletjes. In beide gemeenteraden zullen dinsdag en woensdag aanstaande moties worden aangenomen waarin uitgesproken wordt dat de provinciegrens van Utrecht en Noord-Holland moet worden gewijzigd. Laren en Blaricum komen dan beiden in Utrecht te liggen, net als Eemnes nu al. De handicap van de provinciegrens is dan verdwenen evenals de herindelingsdwang van Haarlem. De provincie Utrecht heeft een veel soepeler beleid en wil luisteren naar de gemeenten en hun inwoners.

Net als in 1581 toen de Nederlanden het juk van Philips II van zich afschudden, zo willen wij af van de dwingelandij van Haarlem, aldus Johan de Bondt, fractievoorzitter van de VVD in Laren. Geïnspireerd door de Acte van Verlatinghe het nationale icoon (Jort Kelder), komen de gemeenteraden op voor inwoners en medewerk(st)ers van de drie BEL-gemeenten.

De bestaande gemeenschappelijke regelingen zoals de samenwerking met de regio Gooi en Vechtstreek (afvaldienst, zorg, wonen, leerlingenvervoer, ambulance en brandweer…) met Huizen (HBEL) voor de uitvoering van de zorg in het sociale domein en het Gooi Natuur Reservaat zullen in beginsel niet wijzigen.

Wij zijn ervan overtuigd dat deze raadsbesluiten door de Colleges van B&W worden opgepakt en de minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties op korte termijn zullen vragen de provinciegrens te wijzigen.

De BEL-organisatie wordt versterkt, de fusie met Huizen is van tafel en ook die van één Gooigemeente binnen 10 jaar.​

Lees de motie hierover welke is ingediend door HvB, dBP, DAB, CDA

zie ook de Laarder Courant hierover