Mieke Bakker vervangt Ilona Haas

8 okt, 2019

Onlangs is bekend geworden dat Ilona Haas als raadslid Hart voor Blaricum haar raadwerkzaamheden niet meer kan verenigen met haar volledige baan en gezinstaken.
Daarbij is vervolgens de officiële procedure in werking getreden voor opvolging door een nieuw raadslid voor Hart voor Blaricum conform de kieslijst die in 2018 is vastgesteld.
Gelukkig is dit binnen een korte termijn gelukt.

Tot groot genoegen kunnen wij zodoende op de raadsvergadering van 29 oktober voor benoeming tot raadslid mevrouw Mieke Bakker voordragen die van harte heeft ingestemd met haar benoeming voor de resterende raadsperiode. Zodoende zal de fractie van Hart voor Blaricum op korte termijn weer voltallig zijn. Hart voor Blaricum is heel blij deze voordracht te kunnen doen op grond van de eerdere ervaring  van Mieke Bakker als raadslid, haar lange betrokkenheid bij het dorp en haar kennis van de drie dorpsdelen in al zijn facetten.

Zij zal voor benoeming worden voorgedragen op de raadsvergadering van 29 oktober a.s.

De Gooi en Eemlander schreef hierover:

Mieke Bakker nieuw raadslid Hart voor Blaricum; ’Voor 2,5 jaar vind ik het toch wel weer leuk’
De fractie van Hart voor Blaricum zal eind deze maand Mieke Bakker voordragen als nieuw raadslid. Bakker volgt Ilona Haas op, die aangegeven heeft haar werk niet meer te kunnen combineren met het raadslidmaatschap.

Bakker is een oude bekende in de Blaricumse politiek, waarin zij al sinds 2002 actief is. Van 2010 tot 2014 was zij fractievoorzitter van D66 in de gemeenteraad. Zij stopte met het raadswerk om, naar eigen zeggen, meer tijd met haar kleinkinderen te kunnen doorbrengen. Sindsdien is zij vervreemd van D66 omdat zij zich steeds minder kon vinden in de landelijke standpunten van die partij.

Omdat zij belang hecht aan lokale politiek en ze binnen de toenmalige coalitie al nauw samengewerkt had met Hart voor Blaricum, sloot Bakker zich bij die partij aan. Bij de laatste gemeenteraadsverkiezingen in maart 2018 stond zij als nummer 13 op de lijst voor Hart voor Blaricum.

Toen Haas vorige maand haar vertrek aankondigde en hoger geplaatste kandidaten op de lijst voor de eer bedankten, kwam het partijbestuur bij Mieke Bakker terecht. ,,Na enige twijfel, bedacht ik me dat ik het voor 2,5 jaar toch wel weer leuk zou vinden’’, zo licht ze haar stap toe. Maar bij die periode blijft het wel, weet Bakker nu al. Ik doe het tot de volgende gemeenteraadsverkiezingen. Dan word ik zeventig en maak dan graag plaats voor jonkies. Ik krik de gemiddelde leeftijd in de raad nu toch al behoorlijk op’’, zegt ze lachend. Naar die jongere kandidaten zal de komende tijd actief worden gezocht.