Motie Dierenwelzijn le Coutredreef aangenomen (D’66 en DBP tegen)

16 dec, 2020

In de raad van 15 december is een bestuursopdracht  voorgelegd om de le Coutredreef en omgeving landschappelijk op te waarderen en tegelijkertijd de sociale- en fysieke verbinding tussen de dorpsdelen daarmee te bevorderen. Hiervoor staat o.a. de Verbindingsgroep te trappelen om hun ideeën daarover in een participatiegroep met andere belanghebbenden in te brengen. Hart voor Blaricum, zoals de meeste partijen, staat achter dit voornemen.
In 2018 is eerder een motie aangenomen om tijdens de extreme hitte periodes, waarmee we steeds meer te kampen hebben, tijdelijke schuilplekken te creëren in het landschap om de dieren daarmee schaduw te geven en onnodig lijden te voorkomen. Dierenwelzijn is een verantwoordelijkheid  van gemeenten. Wij zijn van mening dat het oprichten van hutten bouwsels in het landschap een rommelig beeld geeft.

Daarom heeft Hart voor Blaricum, fractie Beemsterboer en DAB een motie ingediend waarmee de participatiegroep voor de le Coutredreef gevraagd wordt om bij de plannenmakerij en inrichting van het landschap op en nabij de le Coutredreef het planten van bomen mee te nemen om schaduwplekken te creëren. Uiteraard in overleg met de Agrarische Stichting Blaricum, die ook deel gaat uitmaken van de participatiegroep.

Onze paarden, koeien, schapen zijn onlosmakelijk onderdeel van het prachtige Blaricumse landschap en zullen ons daarvoor zeker dankbaar zijn.

Deze motie is in de raadsvergadering van 15 dec 2020 aangenomen met 11 stemmen voor en 4 tegen. Tegen stemden de fracties van D’66 en DBP.