Motie toekenningscriteria sociale woningen – Aangenomen raadsbreed.

21 apr, 2021

De gemeenteraad van Blaricum in vergadering bijeen op 20 april 2021;

Constaterende dat:

 1. er in de Blaricummermeent 32 sociale huurwoningen worden gebouwd en deze binnenkort aangeboden zullen worden door de woningcorporatie;
 2. doorstroming sociale huur bevordert moet worden;
 3. voor de eerste toewijzing van nieuwbouw huurwoningen komen woningzoekenden in aanmerking op grond van nader door burgemeester en wethouders te bepalen criteria;
 4. voor nieuwbouw huurwoningen geldt de regel; Blaricummers komen met voorrang in aanmerking.

 Van mening zijnde dat:

 1. starters (1 tot 2 personen max) in Blaricum praktisch geen kans maken op een woning ivm de huidige toewijzingscriteria;
 2. woningcorporaties onder starters tenminste 3 personen (2 volw. + 1 kind) verstaan;
 3. er in het recente verleden onrust is ontstaan door misvattingen over het achterlaten van een starterswoning (anti-kraak), evenals de criteria op Woningnet welke anders werden geformuleerd dan in eerste instantie afgesproken;
 4. veelal mensen van buiten Blaricum een nieuwbouw huurwoning toegewezen hebben gekregen als gevolg van strikte toewijzingseisen.

Draagt het college op:

 1. de raad te informeren over de toewijzingscriteria voor de sociale huurwoningen in de Blaricummermeent, alvorens zij hier een besluit over neemt en de raad de mogelijkheid te bieden aanpassingen aan te dragen;
 2. de raad ook in de toekomst te informeren over toewijzingscriteria voor dergelijke grote projecten welke nieuw(ver-)bouw huurwoningen betreft.
 3. In overleg met de woningcorporaties de mogelijkheid van toewijzing van starters (1 tot max 2 pers). in Blaricum te bespreken en uitkomsten hiervan terug te koppelen aan de raad.

en gaat over tot de orde van de dag.

Naam en handtekening indiener(s):

 

Hart voor Blaricum

Willem Pel

lees hier de tekst van de motie