Nieuwe wijkvereniging Blaricummermeent

2 nov, 2023

Uit de Laarder Bel – Foto: Kim van den Adel

De nieuwe wijk Blaricummermeent is net af. Nu breekt er een periode aan waarin gekeken wordt naar hoe alle plannen op papier en in de praktijk uitgewerkt kunnen worden. De nieuwe wijkvereniging Blaricum Meent houdt zich daar onder andere mee bezig samen met de bewoners en de gemeente.

“Binnen een week is deze vereniging al gegroeid tot tweehonderd leden. De bewoners hebben hier echt behoefte aan”, vertelt voorzitter Menno van der Veen, die samen met Rogier Gardien en Henk Jagger, de vereniging heeft opgezet. “Samen bedenken we oplossingen, gebruiken we talent en kennis uit de buurt en versterken we contacten. Op deze manier maken we de buurt ook sterker en hechter.”

Meer verbinding in het dorp

Het doel van de wijkvereniging is om een organisatie te vormen waarin bewoners zich verenigen om de belangen van de leden te behartigen om zo een mooi woon- en leefklimaat in stand te houden en waar mogelijk te verbeteren. “Daarnaast willen we activiteiten en evenementen stimuleren voor en door de bewoners. Maar tegelijkertijd ook de bewoners meer betrekken bij events in de andere delen van ons dorp. Door de fysieke afstand staan inwoners van de Blaricummermeent soms wat verder af van het dorpse leven in Blaricum en met de wijkvereniging willen we ervoor zorgen dat er meer verbinding is in het dorp.” Met deze bewonersvisie wil de vereniging iedereen inspireren om een bijdrage te leveren aan de Blaricummermeent.

Meer informatie staat op www.blaricummeenthet.nl. Ook kun je een mail sturen naar info@blaricummeenthet.nl als je vragen hebt of meer wilt weten over de wijkvereniging.