Ongewenste bezuinigingen bij de Brandweer

29 jun, 2023

‘We zullen er alles aan doen om onze vrijwillige brandweer te behouden.’ Dat staat in het coalitieakkoord 2022-2026. Bezorgd zijn we dan ook na het lezen van de brief van de Vereniging Brandweer Vrijwilligers (VBV) aan het algemeen bestuur van Brandweer Gooi en Vechtstreek. Het nieuwe dekkingsplan wat ter tafel ligt behelst een aantal voornemens die een aanslag zijn op de slagkracht van o.a. onze brandweer. Dit betreft onder andere het schrappen van de functie post coördinator, maar ook een aantal tankautospuitwagens gaan op de schop. Hart voor Blaricum raadslid Beemsterboer heeft haar ongenoegen over dit dekkingsplan geuit, wat ook de pers is opgevallen. ‘Wij laten het hier niet bij zitten.’ Wij als partij gaan er vanuit dat alle raadsleden van de gemeente Blaricum zich met ons hart zullen maken voor het in stand houden van ons brandweerkorps, inclusief de post coördinator (de uit evaluaties uit de bus kwam als meest gewaardeerde managementlaag) en tweedelijns tankautospuit (die ook voor de jeugdbrandweer belangrijk is). We steunen het advies van de VBV en zullen met argusogen de reactie van het Algemeen Bestuur mbt dit dekkingsplan volgen. Blaricum is trots op onze brandweer.

Zie hieronder het artikel in de Laardercourant hierover