Persbericht over de kieslijst gemeenteraads verkiezing 2022

26 okt, 2021

Bericht van bestuur Hart voor Blaricum.

Het is ‘Hartverwarmend’ dat een team van vijf enthousiaste leden klaar staat om als ‘Hartenvijf’ actief deel te nemen aan de Gemeenteraadsverkiezing  op 16 maart 2022. Het bestuur van HvB heeft uitgebreide gesprekken gevoerd over wensen en mogelijkheden. Op basis van die gesprekken wordt voorgesteld deze 5 mensen actief te laten deelnemen aan de campagne voor de verkiezing. Zij willen alle vijf graag ook als raadslid voor ons optreden. Op de ledenvergadering in december zullen zij officieel als zodanig gepresenteerd worden.  Wij stellen ons veel voor van dit team!

Het betreft:

1. Willem Pel, huidig fractievoorzitter sinds 2018

2. Ramona Beemsterboer, nieuw als HvB raadslid sinds 2021

3. Han Landman, huidig raadslid sinds 2018

4. Aimée Brendel, eerder HvB raadslid van 2014-2018

5. Natascha Hoogendijk, nieuw als HvB lid sinds 2021

Heel blij zijn wij met het feit dat onze zeer ervaren wethouder Anne-Marie Kennis opnieuw bereid is wethouder te worden in 2022 als een nieuwe coalitie tot stand kan komen.

Zittende raadsleden Satyamo Uyldert en Mieke Bakker hebben zelf gevraagd niet meer als eerste in aanmerking te komen om bovenaan de kieslijst te staan.

     

(Asp.) fractieleden, wethouder en bestuursleden zijn druk bezig een verkiezingsprogramma te maken voor de periode 2022-2026. Ook mooie punten voor een creatieve campagne worden gepland. Onze ‘rode harten’ zullen ongetwijfeld het dorp weer beheersen!!!

De komende tijd zijn nog een aantal speerpunten te behandelen in de raad. Het traject voor de HOV lijn; de invoering van de nieuwe Omgevingsvisie Ruimtelijke Ordening; plannen van corporatie de Alliantie voor Sociale woningen in het Dorp en de inpassing hiervan in het dorp; de rechterlijke uitspraak over realisering van Blaricum aan Zee; afronding van onze mooie wijk Blaricummermeent en start van grote renovatie van Bijvanck; discussie over maximaal 30 km snelheid in alle dorpsdelen; meer mogelijkheden voor 1 en 2 persoons woningen.

Namens het bestuur,
Carien Bölger, voorzitter van het bestuur.
Jan Borg, secretaris/penningmeester van het bestuur.