Persbericht over verkenningen coalitievorming

28 mrt, 2022

PERSBERICHT

Hart voor Blaricum    28 maart 2022

Hart voor Blaricum heeft verkennende gesprekken afgerond met de verkozen Blaricumse politieke partijen. Doel van de verkenning was om te onderzoeken met welke partijen een gedragen coalitie gevormd kan worden.

Eensluidend waren partijen van mening dat een 3 partijen-coalitie de voorkeur geniet.
Verkenners Willem Pel en Anne-Marie Kennis komen tot de conclusie dat voor de formerende volgende fase eerste voorkeur uitgaat naar:

Hart voor Blaricum, VVD en D66 om vervolggesprekken mee in te gaan.

Een mogelijke coalitie met deze 3 partijen brengt een evenwichtige en brede vertegenwoordiging in de raad en het college, waarmee Blaricum het best gediend lijkt.

In deze vervolgfase zal een bij voorkeur kernachtig coalitieakkoord bereikt moeten worden.

Elke coalitiepartner levert daarbij  1 wethouder voor het college.

Willem Pel
Hart voor Blaricum

Download het persbericht hier