Praten over bouwen voor kleine huishoudens is nu wel klaar

21 okt, 2021

Uit de Gooi en Eemlander – 20 oktober 2021
Mirjam van Twisk

Raad Blaricum vraagt actie en dat mag wat kosten

Ze praten er al jaren over, maar bouwen ho maar. Tiny houses willen ze, maar ook andere betaalbare woningen of appartementen speciaal voor een- en tweepersoonshuishoudens. Omdat de Blaricumse gemeenteraad inmiddels wel door heeft dat de wens uiten niet genoeg is, voerde die deze week de druk een beetje op. Twee moties, die met algemene stemmen werden aangenomen, en een flinke zak met geld moeten schot in de zaak brengen .

Het aantal kleine huishoudens groeit al jaren en zal verder blijven stijgen, maar in Blaricum wordt bijna uitsluitend gebouwd voor gezinnen. Dat steekt de gemeenteraad. Die vindt dat starters op de woningmarkt nodig zijn voor de verjonging van de bevolking, met name in het oude dorp. Terwijl bouwen voor senioren kan leiden tot de zo gewenste doorstroming. In de achterliggende jaren is meermaals aangedrongen op bouwen voor deze groep, maar veel effect had dat niet.

Daarom lagen er deze week twee moties op tafel -een van de oppositiepartijen VVD en D66 en een van de coalitie, ingediend door Hart voor Blaricum – waarmee de druk op het college werd opgevoerd. In de motie van de oppositie krijgt het college de opdracht om in de toekomst bij alle woningbouwplannen die goedkeuring vergen van de gemeenteraad aan te dringen op de bouw van woningen voor 1- en 2-persoons huishoudens. Als zo’n bouwplan afkomstig is van een woningcorporatie, en het gaat om sociale woningbouw, dan kan de gemeente het bouwen voor kleine huishoudens aantrekkelijker maken door wat geld bij te passen uit de reserve volkhuisvesting. Dat reservepotje voor volkhuisvesting bevat zo’n 4,3 miljoen euro.

Onderzoek

De coalitie dringt er in haar motie op aan dat er nader wordt ingezoomd op het fenomeen tiny en small houses. Onderzoek hoe die kunnen worden ingepast in bestaande bestemmingsplannen, zo luidt de opdracht aan het college. En hoe ze eruit moeten zien om niet uit de toon te vallen bij de bestaande Blaricumse bebouwing? Zou een moderne versie van de oude kolonie-atelierwoningen iets kunnen zijn? Moeten het koop- of huurwoningen worden? Wie gaat die huisjes bouwen? En hoe kan de reserve volkshuisvesting hierbij een rol spelen? Het antwoord op al die vragen moet het de politiek makkelijker maken om de kleine huisjes in te passen in het woningbestand. Voor de kosten die dat onderzoek gaat vergen biedt de reserve volkshuisvesting eveneens uitkomst.

Nadat er in een schorsing van de vergadering een beetje was gesleuteld aan de tekst van de moties, kregen die allebei raadsbrede steun.