Procedures gemeentelijke herindeling Gooi en Vechtstreek verlengd

6 jun, 2018

De procedures voor de fusie van de gemeenten Blaricum-Huizen-Laren en de gemeenten Hilversum-Wijdemeren in de Gooi en Vechtstreek worden verlengd.

Gedeputeerde Staten (GS) van Noord-Holland hebben dit besloten in afwachting van het nieuwe beleidskader voor gemeentelijke herindeling dat de minister van Binnenlandse Zaken Koninkrijksrelaties (BZK) vorig jaar heeft aangekondigd en waarin meer duidelijkheid zal worden gegeven over de rol van provincies bij gemeentelijke herindelingen.

De minister van BZK heeft in 2013 de provincie Noord-Holland om advies gevraagd over de bestuurlijke toekomst van Muiden en Weesp. Daarop is de provincie de procedure voor beide gemeentelijke herindelingen gestart, om zo een bestuurlijke oplossing te vinden die past binnen een lange termijn perspectief voor de gehele Gooi en Vechtstreek.

In het regeerakkoord van het Kabinet-Rutte III is sprake van een andere rol voor provincies bij gemeentelijke herindelingen. Daarom is de provincie een bestuurlijk gesprek aangegaan met de minister van BZK. Op basis daarvan heeft de minister van BZK een brief gestuurd, waarin zij schrijft dat de totstandkoming van het nieuwe beleidskader naar verwachting nog enige maanden in beslag neemt. Ook heeft de minister aangegeven dat het nieuwe beleidskader leidend zal zijn voor de reeds gestarte procedure voor beide gemeentelijke herindelingen in de Gooi en Vechtstreek.

In verband met de zorgvuldigheid van het proces hebben GS besloten om de twee herindelingsprocedures te verlengen. Zodra de minister het nieuwe beleidskader heeft vastgesteld, zullen GS op basis van dit kader en de nadere toelichting van de minister daarop de herindelingsontwerpen voor de vijf gemeenten afronden. Als er duidelijkheid van de minister is zullen ook bijeenkomsten voor de inwoners van de gemeenten worden gehouden. GS zullen tot die tijd voor zo ver mogelijk doorgaan met de voorbereiding van de herindelingsontwerpen.

GS hopen dat zij in het belang van de gemeenten en haar inwoners snel duidelijkheid krijgen over het nieuwe beleidskader en de rol die de minister ziet voor de provincies bij gemeentelijke herindelingen, omdat het later vaststellen van het herziene beleidskader Herindelingen gevolgen kan hebben voor het opgestelde tijdpad voor de herindelingsvoorstellen.