De voorzitter van de vertrouwenscommissie, Willem Pel, maakt op woensdag 7 december 2022 bekend welke 2 kandidaten aan de gemeenteraad van Blaricum worden voorgedragen als nieuwe burgemeester. In een besloten vergadering maakt de raad zijn keuze. Daarna volgt de bekendmaking in de openbare raadsvergadering. Deze start rond 20.00 uur (indicatie) in de raadzaal van het gemeentehuis van Blaricum.

Sollicitanten

In totaal solliciteerden 17 kandidaten naar de functie als burgemeester van Blaricum. De vertrouwenscommissie, bestaande uit een delegatie van de gemeenteraad, is in gesprek gegaan met een aantal van deze kandidaten. Na deze gesprekken heeft de commissie een selectie gemaakt, waaruit de voordracht van 2 kandidaten voortkomt. De gemeenteraad besluit in de besloten raadsvergadering over de definitieve voordracht.

Vergadering bijwonen

De besloten raadsvergadering vindt plaats om 19.00 uur. Hierna volgt een pauze. Rond 20.00 uur wordt de openbare raadsvergadering geopend. Deze is te volgen in de raadzaal van het gemeentehuis in Blaricum of via https://blaricum.notubiz.nl/live De dag na de vergadering is deze terug te beluisteren.

Na de vergadering

De aanbeveling van de burgemeester wordt aangeboden aan de minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, die de kandidaat voor benoeming voordraagt. Naar verwachting wordt de nieuwe burgemeester beëdigd door de commissaris van de Koning op 8 februari 2023.