Reactie HvB op begroting 2018

14 nov, 2017

Een heel bijzondere begroting die de laatste is in deze raadsperiode. Jarenlang hebben we lijstjes gehad met bezuinigingsvoorstellen en zorgen over wezenlijke dingen.

En nu een prachtige overzichtelijke begroting met een heel positief perspectief voor de lange termijn. Althans financieel gezien, want door alle fusie en samenwerkingsopdrachten weten we niet echt of helemaal nog niet waar we aan toe zijn. Zoals bekend is groter altijd duurder en zijn al die enorme reorganisatiekosten dan een zware wissel op de financiële mogelijkheden. Zoals bekend leiden dit soort opgelegde door ons ongewenste bestuurlijke ontwikkelingen tot veel negativiteit en extra kosten. Wij zijn daar erg bevreesd voor. Bovendien raken de raden door deze voortdurende discussies tot op het bot verdeeld wat de samenwerking tussen partijen behoorlijk verziekt en tot nodeloze emotionele heksenjachten kan leiden over soms detaillistische discussiepunten zoals bij de controle op verbonden partijen waarin de gemeenten middels hun colleges participeren.

Het is voor Hart voor Blaricum van belang te stellen dat we sinds 2006 deel uitmaakten van drie stevige –van samenstelling wisselende- coalities waarin HvB met goede wethouders vertegenwoordigd was. Aanvankelijk met het accent op o.a. op ruimtelijke ordening, groenonderhoud en behoud van het dorpskarakter. De laatste vier jaar met accent op doorontwikkeling Blaricummermeent, Bijvanckcentrum en financiën. Vanuit de verantwoordelijkheid voor de Blaricummermeent heeft onze wethouder Kennis samen met het projectbureau een heel positieve bijdrage kunnen geven aan deze begroting, nadat jarenlang de ontwikkeling van de deze wijk een financieel zorgenkind was. Wij gaan er dan ook vanuit dat de verdere inhoudelijke invulling van de Blaricummermeent de komende jaren zal worden afgerond op de manier die de raad via het Masterplan en via diverse bestemmingsplannen steeds unaniem heeft uitgestippeld. Wij gaan er als HvB dan ook zeker vanuit dat andere partijen ook overtuigd blijven van de noodzaak om het recreatiestrand op te waarderen en via de locatie Blaricum aan Gooimeer in wat voor vorm dan ook een ontmoetingspunt wordt voor alle Blaricummers. Dit heeft altijd in de plannen gestaan.