WOB-verzoek, zwarte bladzijde(n) in transparantie en democratie

23 apr, 2018

Evenals onze buurgemeente Laren zijn we geschokt over de uitkomst en procesgang die PNH heeft gevolgd inzake het WOB-verzoek “besluitvorming GS over fusie van het Gooi”. Juist wanneer gemeenten door de provincie gedwongen worden tegen hun wens in te fuseren is openheid en transparantie zeer belangrijk.
Juist de niet onderbouwde afwijzing van de eerder voorgestelde samenwerking door de 3 gemeenten in 2 sumiere zinnen door PNH in de laatste brief was aanleiding dit WOB-verzoek in te dienen. Te meer omdat in de eerdere brief van de gedeputeerde van der Hoek die ruimte aan de gemeenten wel aangegeven was. Dan is het toch niet meer dan logisch dat je als gemeenten de draai in besluitvorming wilt volgen.
Welke andere argumenten en politieke overwegingen hebben hier gespeeld? Door het zwart kalken van grote delen uit de opgevraagde stukken ontstaat bij ons de indruk dat relevante info achtergehouden wordt. Hoe luidde het advies?
Wij gaan ons beraden hoe we in gezamenlijkheid deze achtergehouden informatie alsnog kunnen opeisen.
Vele zwarte bladzijden veroorzaken een zwarte bladzijde in transparantie en democratie.