Mooi dorp, slecht bestuur

25 nov, 2019

Hart voor Blaricum heeft altijd gepleit voor woningsplitsing, maar zo rigoureus als het nu wordt aangepakt heeft ze dat nooit gewild. Op de raadsvergadering van 24 september jl.  lag een prachtig raadsvoorstel op tafel waarin mogelijkheden werden aangeboden om in een bestaande woning twee wooneenheden te realiseren. Om ongebreidelde splitsing te voorkomen, met alle gevolgen van dien – zoals de mogelijkheid van meer bijgebouwen, extra inritten, parkeeroverlast, minder privacy en nog meer afvalcontainers op straat – waren hier door het college diverse beperkingen aan gesteld. Het voorstel ging uit van minimaal perceelgrootte van 1000 m2 en een woonoppervlak op begane grond van 175 m2, waardoor zo’n kleine 150 woningen hiervoor in aanmerking konden komen. Als Hart voor Blaricum waren we bereid dit potentiële aantal wat te verhogen naar ongeveer 200-250. Dit om het authentieke beeld van het dorp niet al te zeer aan te tasten.

Wat schetste onze verbazing toen er een amendement van oa. D66, VVD, DAB ter tafel kwam met 9 wijzigingen van de 16 voorwaarden – waardoor het eerder een nieuw voorstel was dan een amendement – waarin onder andere zowel perceelgrootte en woonoppervlak substantieel verlaagd werd. Niemand wist hoeveel woningen er dan mogelijk gesplitst zouden kunnen worden. Ook wethouder Boersen wist het niet want daarvoor was het amendement te kort voor de raadsvergadering ingediend. Het was verbazingwekkend hoe al deze partijen dit amendement ondersteunden zonder de consequenties ervan te kunnen overzien. Want alleen Hart voor Blaricum en De Blaricumse Partij verwierpen het amendement en drongen erbij indieners op aan om vooral eerst de uitkomst van het aantal splitsbare woningen af te wachten. Dit argument was helaas aan dovemansoren gericht en met 7 tegen 6 stemmen aangenomen.

Toen kort na de raadsvergadering berekend was hoeveel woningen er nu in de toekomst gesplitst kunnen worden, bleek dit aantal in Blaricum-Dorp en villagebied bijna 600 te zijn! Dat is 4x zoveel als in het initiële raadsvoorstel was voorzien. Wij hopen vurig dat er niet al te veel gebruik van zal worden gemaakt, want 600 extra parkeerplaatsen en 2.400 meer afvalcontainers voor de deur is ons echt teveel! Maar kennelijk niet voor de partijen die het amendement ondersteunden. Helaas voor Blaricum een voorbeeld van ‘mooi dorp, slecht bestuur.’

Wij zullen als Hart voor Blaricum de ontwikkeling op de voet volgen en onze invloed inzetten om waar mogelijk bij te sturen.