verkiezingslijst 2018

5 okt, 2017

Tijdens de Algemene Ledenvergadering (ALV) van de lokale partij “Hart voor Blaricum” werd het concept verkiezingsprogramma voor maart 2018 besproken.
Unaniem kozen de leden voor de zelfstandigheid van ons karakteristieke dorp, Blaricum, als belangrijkste thema.
De inwoners van Blaricum zullen zich daarover uitspreken tijdens de Gemeenteraadverkiezingen op 21 maart 2018.
Het totale definitieve Verkiezingsprogramma van Hart voor Blaricum zal begin 2018 worden gepresenteerd.

Op de ALV is ook de verkiezingslijst vastgesteld, waarbij gekozen is voor een mix van ervaring en nieuw élan.

Lijsttrekker wordt Anne-Marie Kennis, momenteel wethouder HvB in Blaricum.

Op bijgaand foto van links naar rechts: Satyamo Uijldert, Anne-Marie Kennis, Willem Pel, Ilona Haas en Han Landman.