Wethouder Liesbeth Boersen stapt op na kritiek op haar functioneren

17 feb, 2021

Uit de Gooi & Eemlander (Mirjam van Twisk)

Een raadsmeerderheid van VVD, D66 en de eenmansfracties van Ramona Beemsterboer, Democratisch Alternatief Blaricum en Jannie van Dijk wilden een interpellatiedebat met Boersen voeren over haar functioneren, dat volgens deze partijen Blaricum negatief in het nieuws brengt. Boersen heeft dat debat niet afgewacht. Zij zei zich niet te erkennen in de kritiek. Omdat ze niet rekende op een open en onbevooroordeeld gesprek over die kritiek en vond dat er een onwerkbare situatie was ontstaan, hield Boersen het voor gezien.

De kritiek van de aanvragers van het interpellatiedebat richtte zich met name op de bouwontwikkelingen in het dorp. ,,Meerdere bouwdossiers van de afgelopen jaren roepen bij ons en inwoners te veel vragen op die regelmatig onvoldoende worden beantwoordʼʼ, zo stelden zij. Die gang van zaken zou het de raad moeilijk hebben gemaakt om zijn controlerende taak goed uit te voeren. ,,En dat heeft een vertrouwen ondermijnend effect.ʼʼ

Boersen die ruim dertig jaar politiek en bestuurlijk actief is geweest voor Blaricum verliet de gemeenteraadsvergadering met de mededeling dat zijn trotst is op wat zij als wethouder in de afgelopen zeven jaren heeft mogen realiseren voor Blaricum.

De fractievoorzitter van Boersens partij in de raad, Bea Kukupessy, zei diep teleurgesteld te zijn dat de wethouder, waarop zij trots was, zo afscheid heeft moeten nemen. Zij voegde daar meteen aan toe dat De Blaricumse Partij wel deel blijft uitmaken van de coalitie in de gemeenteraad en kondigde aan dat haar partij een oplossing gaat zoeken voor de lege wethouderszetel.

LEES HIER VERDER OP NH NIEUWS