Door provincie opgelegde fusie voor raden van Huizen, Laren en Blaricum ongewenst!

21 jan, 2018

Op 18 januari 2018 is op initiatief van Hart voor Blaricum, Larens Behoud en CDA Huizen een brief geschreven aan het college van Gedeputeerde Staten van Noord Holland en aan alle Statenleden. (klik hier voor de brief).
Deze brief is ondertekend door  een grote meerderheid van raadsfracties uit Huizen, Laren en Blaricum en verklaart zich sterk tegen de  fusie die de provincie middels een ARHI procedure wil opleggen per 1 januari 2021.
Goede regionale samenwerking is er al  en die kan verder  worden ingevuld op basis van zelfstandigheid. Er is regionaal de laatste jaren ook in breder verband intensief samengewerkt met andere gemeenten o.a. op terrein van Verkeer en Vervoer (Mirt project)en op het Sociale Domein en bij Volkshuisvesting. Daar waar gemeenten taken voor hun eigen inwoners goed  invullen is geen reden om van bovenaf fusies af dwingen en is het heel goed als het bestuur dichtbij de inwoners blijft.

Laat Blaricum dus Blaricum blijven!

 

Lees verder voor de brief aan de provincie NH.: klik hier