Nota van randvoorwaarden ontwikkeling Tergooi terrein

8 jun, 2023

In de raadsvergadering van 30 mei 2023 is de nota van randvoorwaarden ontwikkeling Tergooi terrein aangenomen.
Uitgangspunt is sloop en nieuwbouw, het ondergrondse deel wordt behouden en krijgt de bestemming parkeergarage.
(klik hier om de Nota te lezen)

Ook werden er 2 amendementen (wijzigingen op het oorspronkelijke voorstel)  aangenomen met de volgende strekking:

Amendement A1 (klik hier om het amendement te lezen)
De verdeling van het type woning wordt gewijzigd in: 25% sociale huur, 45% middeldure huur/koop (middensegment) en 30% dure huur/koop.

Amendement A2 (klik hier om het amendement te lezen)
Reguliere sociale woningbouw komt in eigendom en beheer bij een woningbouwcorporatie.